Muži jako ochranitelé žen

Muži jako ochranitelé žen

Muži jsou ochránci a ženy jsou květiny, které by se měly zalévat, aby neuschly.
Zalévat láskou, porozuměním, milováním, pozorností a ujišťováním, že ona je ta pravá a žádná jiná. Jsou ženy, které na takovéto zalévání neslyší, ale jsou ženy, které zalévány takovouto pozorností jen kvetou. Pozor jen, abyste, muži, nepřelili! Všeho s mírou.
Občas je důležité dát najevo svou mužnost. A vztah protkaný pozorností zároveň s pořádnou dávkou mužnosti proložený úžasným sexem, je báječný! A vy jste ti, kteří regulují zalévání.
panáčci na houpačce
Chcete, aby vaše žena byla spokojená? Andělsky ji opatrujte, ukažte jí, že vy jste ten, který ji nikdy nenechá o samotě. Vy jste ten, na kterého se může za každých okolností spolehnout.
Vy jste ten, který ji nikdy v životě nezradí! Svého anděla nosíte na rukách, snášíte jí modré z nebe.
srdce nad městem
Muž je už od přírody, a to je známo, lovec, ochranitel. Již v prvobytně pospolné společnosti vyráželi muži na lov, aby přivlekli zpátky do jeskyně ověnčeni úspěchy po částech mamuta a nakrmili své děti, ženy. Ne vždy byli úspěšní v lovu, ale byli živitelé a nemohli se vracet bez masa. Muž byl ten, který se staral o jídlo, ženy sbíraly zase kořínky a byliny. Již za dávných dob tvrdá práce patřila mužům a lehčí práce ženám, navíc muži střežili i bezpečí žen a dětí.
Proto v sobě mají muži ochranitelský pud, aniž by chtěli. Mají to tak prostě nastavené.
Proto, ženy, když svému partnerovi vyprávíte svůj příběh anebo co jste dnes zažily, nedivte se tomu, že vám skáče do řeči a připomíná, co jste měla udělat, co jste měla říci! Oni za to nemohou! Oni vás chtějí stále ochraňovat!
Ženy, nedivte se mužům, že vám říkají, co máte dělat. Oni netuší, že se jen potřebujete vypovídat a nechcete žádné rady. A už vůbec ne nevyžádané rady! Oni to prostě cítí jinak a mají to tak nastavené od přírody.
Když toto ženy pochopí, mnohdy se jim uleví.
Muži, mluvte se svými ženami, partnerkami, poslouchejte je a milujte je.