Zacházejme opatrně s elektřinou

Zacházejme opatrně s elektřinou


Elektrické instalace i opravymusí dělat odborník. Každé „fušování“ je nebezpečné. E
Elektrické přístroje i strojeudržujeme v naprostém pořádku. Musíme se s jejich funkcí i provozem předem dobře seznámit z návodů.
telegrafní sloup
Šňůry s porušenou izolací, aparáty, které „jiskří“, nebo dokonce dávají rány, ihned vyřadíme a dáme opravit.

Kupujeme a používáme přístrojea stroje přezkoušené Elektrotechnickým zkušebním ústavem. Podomácku vyráběné pračky, vařiče či nekvalitní, i když lákavě levné výrobky z Číny apod. jsou nebezpečné.
skleněná žárovka
Žárovky vyměňujemea všechny úpravy na vedení děláme při vypnutém proudu.
Pojistky máme domav zásobě, abychom si je snadno vyměnili. Z nedbalosti nedáváme místo pojistek plíšky ani drátky.
Do mokrých rukounebereme elektrické aparáty. Také se nedotýkáme dvou zapojených aparátů najednou nebo elektrického přístroje a kovových předmětů (těles ústředního topení). Mohl by námi projet proud.

Neutíráme zapojené elektrické přístrojevlhkým hadrem.
Hlavně v místnostech vlhkých (koupelnách, prádelnách) máme v pořádku elektrické vedení chráněnými vodiči i těsně uzavřené krabice. Vypínače jsou mimo koupelnu.
Používáme žehličkys automatickým vypínáním. Ani když ji zapomeneme vypnout, nezpůsobí požár. Vytahujeme-li šňůru ze zásuvek, uchopíme vždy vidlici, netaháme jen za šňůru.
spadlý jistič
Nedotýkáme sespadlých drátů elektrického vedení.
Do blízkosti, kde jsou „živé části“,a proto možnost, že přeskočí jiskra, neukládáme hořlaviny. Při čištění benzínem, lihem atp. máme vždy otevřené okno nebo pracujeme venku. V místnosti kde pracujeme, nesmí být zapálený hořák.  Vyhýbáme se také manipulaci s elektřinou.

Nádoby, ve kterých vařímenebo ohříváme vodu, mají mít izolační ucho.  Nejsou – li ucha nepálivá, je třeba použít dobré chňapky.
Jakmile se ve varné konvici uvařívoda, nalijeme z ní vodu, ale nedáváme zpět konvici do spodního podstavce. Pokládáme jí do něj až při dalším ohřevu.