Zavazadla

Zavazadla


Možná se mylnÄ› domníváte, že batoh a kufr jedno jsou. Nejsou, batoh si dáte na záda a máte volné ruce. Kufr musíte nést, nebo minimálnÄ› tahat za sebou na koleÄkách. A že to dÄ›lá pÄ›kný hluk jistÄ› víte moc dobÅ™e sami. Ale pro nÄ›koho je batoh nepÅ™ijatelný, a tak se tahá s kufrem. OvÅ¡em pÅ™edstavte si tu legraci a ostudu, že byste s tím pÅ™ijeli na osadu plnou trampů, nebo na výroÄní táborový oheň. Myslím, že by vás Å¡erif ani do osady nepustil. Sem se batoh hodí rozhodnÄ› lépe.  

Batoh do hotelu? ProÄ ne, to nikomu nevadí. Možná se na vás budou dívat skrz prsty, ale není to důvod k jiné diskriminaci.  

starší kufry

Do Äeho se vejde více vÄ›cí? Ale to pÅ™ece záleží na obsahu. Do batohu, který má obsah deset litrů dáte stejnÄ› vÄ›cí jako do kufru s týmž obsahem. Jen v tom batohu se to lépe nese, ale v kufru je to zase pÅ™ehlednÄ›jší. ProstÄ›, nemá moc velký smysl debatovat, co je lepší. NÄ›komu vyhovuje to, druhému ono.  

batoh u stromu

Ony nejsou na svÄ›tÄ› jen batohy a kufry. Za dobu svého cestování setkal se vším možným. Dokonce i s lepenkovou krabicí, ve které mÄ›l dotyÄný své propriety na vandr. Na dotaz, proÄ odpovídal vyhýbavÄ›, pokud vůbec. ÄŒasem se vÅ¡ak ukázalo, že se cestou zastavil v jedné z blízkých restaurací, kde se nezřízenÄ› opil, protože se mu narodil syn. A tak to drobátko slavil ovÅ¡em s lidmi z druhé osady, protože my už vÅ¡ichni byli jinde. Nu a oni mu odebrali jeho zavazadlo a vÄ›ci z nÄ›j naskládali kolem na sluÅ¡ivé hromádky. Nebohý trempíř se probral a byl zděšen. Nebál se o batoh samotný, vÄ›dÄ›l, že mu bude vrácen, ale bál se ostudy. A musel si n ty vÄ›ci vypůjÄit krabici od hostinské. A tou tedy pak pÅ™iÅ¡el mezi nás. 

My starší ještě pamatujeme takzvané uesky, které tvořil jakýsi pás s chlopněmi. Podle toho se poznal správný vandrák.  

V cizinÄ›, zejména v Nepálu jsem zase vidÄ›l pÅ™enášet vÄ›ci v jakýchsi umnÄ› stoÄených pruzích látky. A fungovalo to.