Etická a neetická optimalizace pro vyhledávače

Etická a neetická optimalizace pro vyhledávače

Optimalizace pro vyhledávače se ve zkratce označuje jako SEO. Velmi zjednodušeně řečeno, se jedná o způsoby, prostřednictvím nichž je dosahováno vyšší návštěvnosti webových stránek. V zásadě všechny faktory, které pozici umístění ve výsledcích vyhledávání ovlivňují, můžeme rozdělit na etické a neetické.

Mezi neetické způsoby patří především spam, skrytý text nebo třeba oklamávání robotů. V zásadě všechny tři způsoby jsou velmi účinné a na krátkou dobu vám mohou hodně pomoci. Ovšem z dlouhodobého hlediska se jedná o velký problém.

notebook na stole

Spamem je míněno například rozsáhlé umísťování odkazů na vaše webové stránky na růstných fórech a blozích. Denně může být umístěno až několik stovek odkazů. Jedná se o obtěžující aktivitu nejen pro účastníky jednotlivých fór, ale i pro vyhledávače.

Další již zmíněnou metodou je skrytý text. Zde je jedná především o umístění nejčastěji vyhledávaných klíčových slov do webu. Nicméně tento text, nebo klíčová slova, jsou skrytá. Nejčastěji vyhledávaná slova na vašem webu návštěvnost sice zvýší, ale jen na chvíli.

Všechny tyto metody mají společné to, že pokud jsou odhaleny, jste za ně penalizováni. Takto spáchané škody se pak velmi špatně napravují. V některých případech náprava dokonce není možná vůbec. Pokud přeci jen je, je náprava velice složitá, drahá a zdlouhavá.

pracující žena

Mezi etické metody pak patří všechny ostatní. Řadíme sem především rozlišování úrovní nadpisu. Z nadpisů vyhledávače velmi často a účinně rozpoznávají, o čem celý text je. Další metodou je uvádění popisů u obrázků. Ačkoliv se zdá o drobnost, věřte, že vyhledávače na tuhle maličkost velmi přihlíží.

Asi nejúčinnější metodou optimalizace pro vyhledávače je tvorba zpětných odkazů, neboli linkguilding. Jedná se o tvorbu odkazů, které směřují z cizích webů na ten váš. Díky tomu stoupá důvěryhodnost webových stránek.