Likvidace dokladů, dokumentů a dalších nosičů

Likvidace dokladů, dokumentů a dalších nosičů

Je pravdou, že v současné době se nemusí uchovávat dokumenty pouze v šanonech, které by měly být důkladně uzamčeny. Existuje totiž i elektronická podoba, se kterou se běžně pracuje. Nicméně po určité době musí firma zajistit spolehlivou likvidaci, aby data, která jsou zde obsažena, nepronikla mezi veřejnost. To by znamenal skutečně velký problém, který by byl pro danou společnost likvidační. Jde to ale mnohem jednodušeji a spolehlivěji, než vše řešit vlastní cestou. Pokud se vše přenechá společnosti, která má nejen pověření, ale rovněž zkušenosti, není třeba si dělat zbytečné starosti navíc. Skartace dokumentů – Praha se o vše postará, a navíc dodá vyjádření, které bude svědčit o kvalitně odvedené práci. To je zase dobrá ochrana přímo pro firmu, která tyto dokumenty či doklady sepisovala. Snadno se poté může prokázat, že likvidace proběhla pod přísným dohledem Ekoskart.eu.

skartace i silnějšího materiálu

Komplexní služby

Společnost, která skartaci bude provádět, si sama vyzvedne vše, co je potřebné k likvidaci. Samozřejmě tento úkon nemůže provádět každý, jelikož je zapotřebí vlastnit výkonný stroj, který bude mít certifikát o tom, že umí zpracovat vše podle norem NBU stupně, což je důvěrné utajení. Velikost částic po skartaci je 6 x 40-53 mm, což je přesně podle stanovených parametrů. Díky tomu se dají zlikvidovat i platební karty, občanské či řidičské průkazy, pasy a další doklady.

zničené dokumenty

Když si společnost vyzvedne materiál určený ke skartování, tak tímto úkonem pověří odpovědného zaměstnance, který bude ručit za ochranu dat. Tudíž je to jistá záruka, že nic nezůstane bez dohledu. Až je likvidace provedena, ukončena, tak se o jejím provedení provede zápis. Tento protokol o ekologické likvidaci získáte zpět, stejně tak jako další šanony, krabice či pytle, v kterých se materiál převážel. Pokud se bude jednat o papír, tak je následně převezen do papírny k dalšímu finálnímu zpracování, to už ale rozhodně žádná data nemohou proniknout na povrch. Ostatní materiál se rovněž odborně zlikviduje a vy se skutečně nemáte čeho obávat, vše je v dobrých rukou.