Kombinujeme kvalitní materiály a osvědčené montážní postupy


DospÄ›li jste na VaÅ¡ich cestách vozem do stádia, kdy autosklo vzhledem k prasklinám a dalšímu poÅ¡kození nesplňuje kritéria bezpeÄnosti? VýmÄ›na autoskel v provedení ověřené servisní spoleÄnosti nepÅ™edstavuje žádné drama. Naopak. VaÅ¡eho vozidla se ujmou kvalifikovaní a zkuÅ¡ení technici, kteří si vÄ›dí rady s každým konkrétním problémem, jenž umí bezvadnÄ› opravit. SamozÅ™ejmou souÄástí služeb je možnost využít vyřízení finanÄní úhrady z pojistného plnÄ›ní. Dojmy z celkové profesionality ověřené spoleÄnosti jsou u stávajících klientů jednoznaÄnÄ› pozitivní. PÅ™esvÄ›dÄte se o tom také Vy.

Rádi Vás pÅ™esvÄ›dÄíme o nesporných kvalitách naší firmy

Nechejte si sklenÄ›né výplnÄ› u VaÅ¡eho rodinného vozidla i u firemního vozového parku vymÄ›nit skuteÄnými profesionály. VýmÄ›na autoskel v rámci Å™eÅ¡ení pojistné události může probÄ›hnout mimo dosah VaÅ¡eho finanÄního konta, což jistÄ› rádi uvítáte. Nechejte tým ověřených pracovníků, aby se o realizaci Vaší zakázky na opravu autoskla postarali v komplexní rovinÄ›.